Planovane akcie

kopanie a rozširovanie na Muroch kopanie v sifóne Svidovskej II postaviť lešenie v Škarketke kopanie a rozširovanie na Gruni rozširiť uzinu na Kriesle (osadiť vstupnu ruru) presondovať konsku hlavu sonda v Zavrte pod konskou hlavou brtkovica