Planovane akcie

  • kopanie a rozširovanie na Muroch
  • kopanie v sifóne Svidovskej II
  • postaviť lešenie v Škarketke
  • kopanie a rozširovanie na Gruni
  • rozširiť uzinu na Kriesle (osadiť vstupnu ruru)
  • presondovať konsku hlavu
  • sonda v Zavrte pod konskou hlavou
  • brtkovica